Dertig is het nieuwe twintig? | Thirty is the new twenty?

Gisteren kwam ik deze TedTalk tegen. Meg Jay vertelt hoe de media en allerlei onderzoekers ons vertellen dat dertig het nieuwe twintig is. We trouwen later, krijgen later kinderen en beginnen later met onze carrière. Hierdoor ontstaat het idee bij twintigers dat ze nog wel even kunnen wachten met serieuze beslissingen maken.

Meg zegt dat onze twintig-en-nog-wat jaren super belangrijk zijn voor de rest van ons leven en dat 80% van de belangrijkste beslissingen die we nemen voor het 35ste levensjaar worden genomen. In deze periode wordt ons brein gereprogrammeerd tot een volwassenen-brein. Dit bepaalt grotendeels hoe we onze ouderdom ingaan.

Om dit te ondersteunen gebruikt ze een uitspraak van Leonard Bernstein (componist): “Om grote dingen te bereiken zijn twee dingen nodig: een plan, en net niet genoeg tijd”. Wanneer iemand de illusie heeft alle tijd te hebben, gebeurt er niets. Dus als twintigers geloven dat dertig het nieuwe twintig is. Gooien ze tien jaar, een heel belangrijke tien jaar, van hun leven weg.

Ik geloof dat dit waar is. Ik geloof ook dat veel te veel twintigers dit niet doorhebben, inclusief ikzelf. Dat was een schokkende ontdekking. Op een bepaalde manier was me dit al een tijdje duidelijk en was ik al begonnen mezelf te veranderen. Maar toch, nu ik dit hoorde was het een eye-opener. Alsof ik in een keer doorhad wat ik eerder al bij mezelf had gezien.

Het kan hard zijn om de waarheid over jezelf te zien. Dat was nu ook zo. Maar als je die waarheid aanneemt werkt het bevrijdend. Alsof het licht wordt en er weer een mogelijkheid is om verder te gaan.

Het opzetten van Mijn Gras is Groener heeft hier alles mee te maken. Ik wordt kokend heet van binnen als ik bedenk wat ik allemaal kan delen. Mijn reis door dit leven, foto’s die ik maak, kookinspiratie, gedachten en ‘overdenkingen’ (zwaar woord maar ik weet niets beters), klussen die ik thuis doe, mooie dingen maken enzovoort. Maar er is een soort lauwheid en een zeurderig ‘geen zin’ die mijn ontwikkeling hierin tegenhoud. Terwijl ik juist bruis van inspiratie en enthousiasme, komt het er nu niet uit.

Hier komt het bij elkaar. Dit is de waarheid die ik zag. Het gevoel dat ik alle tijd van de wereld hebt weerhoudt me ervan om aan de slag te gaan. Ik droom van grote dingen, haal inspiratie uit de passie van mensen die ik erg waardeer. En dan stopt het. Alles blijft een droom. Maar stel dat ik aan het werk ga, dat ik die energie en inspiratie omzet in doen. Dan komt er een begin. Het vonkje wordt een vlam, de vlam een klein vuurtje en het vuurtje wordt groter, het groeit. Al snel is dit vuur groot genoeg om zichzelf in stand te houden. De inspiratie die ik van anderen kreeg is nu ook mijn passie geworden. Dan kan ik op mijn beurt anderen aansteken met mijn eigen vuur waardoor het zich herhaalt en uitbreidt.

Ik wil afsluiten met een aantal bijbelse uitspraken. De eerste is: “de tijd is je leven” of, zoals de bijbel het zegt: “de dagen kwamen en de dagen gingen en ik wist niet dat dat het leven was”. Duidelijker dan dit kan het voor mij niet. Als ik niets met mijn tijd doe, dan gaat het leven aan mij voorbij. Prediker zegt: “gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: ik heb daarin geen behagen”. Werk dus als je jong bent zodat je, wanneer je oud geworden bent, kunt terugkijken en zeggen: het is goed. Hoe dom is het om nu kort te genieten en er later achter te komen dat het je helemaal niets heeft opgeleverd.

Ik zou hier nog veel meer over kunnen zeggen maar ik stop nu. Tot snel!

 

Yesterday I came across this TedTalk. Meg Jay tells us how media and several researchers are telling us that thirty is the new twenty. We marry later, have kids later and start our career later. Because of this twenty-somethings think that they can wait taking important decisions.

Meg tells us that our twenty-something years are super important for the rest of our lives. Mostly because 80% of the most important decisions that we have to make are taken before our 35th birthday. In this stage of our lives our brain is ‘reprogrammed’ into an adults-brain. This proces defines what we will be when growing old.

To illustrate this, Meg uses a quote by Leonard Bernstein (composer of classical music): “to achieve great things, two things are needed; a plan, and not quite enough time”. When someone thinks he’s got all the time in the world, nothing will happen. So, if twenty-somethings believe that thirty is the new twenty, they throw away ten years of their life. A very important ten years as we’ve just learned.

I believe this is true. I also believe that many twenty-somethings don’t know this. Including me. This was a shocking discovery. In a way I’ve already started to think about this and began trying to change myself. But still, hearing this was quite the eye-opener. As if I could finally grasp what I’d seen before.

It can be painful to see the (ugly) truth about yourself. I found it painful this time. But when you embrace this new truth it works liberating. As if it gets lighter and you start to see open doors to go through.

The starting of ‘My Grass Is Greener’ has everything to do with this. I get so super excited inside when I think of the things I can do here. My journey through life, things to cook (and eat), thoughts and philosophies, DIY’s, making beautiful things etcetera. But there’s this apathy and a whining ‘I’m not up for it’ that stops my development in all that. Still, I’m fizzing and bubbling with inspiration and excitement. It just won’t come out of me.

This is where these two things come together. This is the truth I saw. It’s this feeling If got all the time of the world that makes me procrastinate these things. I dream big and get my inspiration from other people’s passion I admire. And there it stops. What remains is the dream.

I wonder what would happen when I get up and go to work. Taking this energy and inspiration and do something with it. Then there will be a spark. This spark will become a flame, the flame becomes a small fire which grows and grows until it’s unstoppable. This inspiration that I got from others is now my own passion. With this I can hopefully ignite others, inspire them to do the same.

I’d like to add a few biblical statements. The first one is: “the time is your life” or, as it says literally: “the days came and went and I didn’t know that this was life”. It doesn’t get any clearer to me. If I don’t do anything with my time, life just goes by. Ecclesiastes 12 says: “Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near of which you will say: I have no pleasure in them”. So work when you’re young to be able to look back on a well-lived life. How foolish would it be to just enjoy a short time only to find out later it didn’t bring you anything.

I can go on about this much longer but I’ll stop here.

3 gedachtes over “Dertig is het nieuwe twintig? | Thirty is the new twenty?

  1. Reblogged this on Dansen op de puinhoop. and commented:
    Ik herken dat wel. Dromen, plannen maken en er uiteindelijk niets of te weinig mee doen. Ben zelf mijn 20ger jaren al lang en breed voorbij en heb dit dus nog! Mede ingegeven door onzekerheid en inmiddels door bepaalde beperkingen, kan ik niets anders zeggen dan Go For It. En dat geldt dan tevens voor mijzelf 🙂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s